اولین جلسه اکران و نقد فیلم خصوصی

نام فیلم:توبه نصوح

کارگردان:محسن مخملباف

خلاصه فیلم:پدر خانواده ای را روایت میکند که یک روز صبح سکته میکند و از دنیامیرود،افراد خانواده مراسم تدفین وی را تدارک میبینند تا زمانی که سنگ لحد را بر روی او میگذارند و همه متوجه میشوند که زنده شده است و همه آنجا را ترک میکنند و تنها می ماند.همین موضوع شروع یک تلنگر برای او میشود که هیچ کس به دردش نمیخورند و همه او را تنها خواهند گذاشت و در نهایت او میماند و اعمالش و خداوند. و با خواب های آشفته ای که میبند باعث میشود به خودش بیاید و تمامی اعمال بد و حق الناس هایی که به گردنش بوده را پاک کند و توبه کند و…

بررسی فیلم توسط تماشاچیان: بر این باور بودند که این فیلم برای دوره خودش فیلم بسیار جذاب و با موضوع جدیدی بوده و اینکه تا به اون زمان کسی چنین فیلمی نساخته بوده، و حتی بر این باور بودند که بازی افراد با توجه به اون دورا‌‌‌‌‌‌ن که دقیقا بعد از انقلاب بوده خیلی جذاب و حرفه ای بوده. نقدی که یکی از تماشاچیان به فیلم داشتن این بوده که دیالوگ های زیادی چندین بار تکرار شده و جا داشته یک سری از مفاهیم به عهده خود تماشاچی گذاشته میشد،که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با توجه به سواد و تجربه و میزان فهم مردم آن زمان فیلم ساخته شده و باید با همان دوره مقایسه شود. برداشت مستقیمی که از فیلم داشتن این بود که فیلم یک تلنگر بوده و حتی یک سری از قسمت های فیلم مستقیم میگفت از خواب بیدار شو و در مقایسه دوره کنونی به این نتیجه رسیدیم مردم آن زمان با دیدن چنین فیلمی از خواب بیدار میشدن،در حالیکه الان با توجه به سطح آگاهی بالای مردم،به خواب زدگی افراد بیشتر است. و نقطه تشابهی که در بین دوره ها آشکار بوده بی توجهی به بزرگتر خانواده و عدم پیروی و کمرنگ بودن نقش ولی خانواده،و اینکه حتی فرزندان برای منافع خودشان حاضر به از سر راه کنار زدن ولی خانواده بودن.

آمار کلی از نظرات تماشاچیان در محورهای:

۱.اخلاق: توجه به معاد و روی آوردن  به اصل وجود انسان و آفرینش او و بازگشت به سوی خالق بی همتا-گناه نکردن به مراتب آسان تر از توبه کردن

۲.خانواده: نشان دادن تفاوت هایی که در یک خانواده است-تاثیرگذاری یک فرد به روی افراد دیگر-عدم اعتماد خانواده به ولی

۳.جامعه: توجه به اطرافیان و رعایت حقوق افراد-وجود ضعف اعتقادی دینی و سبک شمردن ارزش های دینی

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها