برنامه علمی تهران شناسی – خیابان سی تیر

برنامه علمی تهران شناسی خیابان سی تیر در تاریخ پنج شنبه ۲۷ مهر ماه با حضور سرکار خانم دکتر کرامتی برگزار خواهد شد .
در این برنامه ضمن آشنایی و بازدید از ساختمان های مطرح با محله سی تیر نیز آشنا می شوید .

جهت ثبت نام به دفاتر بسیج دانشکده واقع در طبقه دوم ساختمان فلسطین مراجعه نمایید  .

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها