سفر یک روزه قم جمکران

سفر یک روزه قم جمکران روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه الی چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه

برای ثبت نام به دفتر بسیج مراجعه نمایید .

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها