اطلاعات شخصی

نام

مریم بلوکات

نام خانوادگی

بلوکات

نام مستعار

boloukat-maryam

رشته تحصیلی

نقاشی

مقطع تحصیلی

کارشناسی

دانشگاه

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز

امتیاز

Current balance294
رنک و مدال