اطلاعات شخصی

نام

مهدی

نام خانوادگی

امانی

نام مستعار

modiriat

مقطع تحصیلی

کارشناسی

دانشگاه

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز

امتیاز

Current balance1507
رنک و مدال