اطلاعات شخصی

نام

vakil

نام مستعار

vakil

رشته تحصیلی

——–

مقطع تحصیلی

کارشناسی

دانشگاه

دانشگاه سراسری ( سایر واحد ها )

امتیاز

Current balance1020
رنک و مدال