شهادت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام رضا (ع)

به مناسبت شهادت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام رضا (ع)  فالهایی از احادیث تهیه و بین دانشجویان در دانشکده پخش شد.

پاسخ‌ها